Các anh chị cho em hỏi cây này là cây gì vậy ạ?

Các anh chị cho em hỏi cây này là cây gì vậy ạ? Có thể trồng thả thành dàn chắn nắng được không ạ?


443
 
Top