Bộ Ấm Trà Bách Hoa Phước Lộc Thọ

VietKimLien

Thành viên
Hàng Nghệ Nhân làm để chơi chỉ có 1 bộ .
Chiều cao Ấm 24, đường kính ấm 14, trọn bộ gồm 1 ấm + 6 tách + 1 dĩa

 

pitieel

Thành viên Mua Bán
xin giá bộ này ! nếu chỉ cái bình không (ko lấy tách)thì càng tốt ! thank
 
Top