Bắt bệnh cây san sản

leoduong

Thành viên
Kính nhờ các cao nhân cao thủ bắt bệnh dùm cây san sản. Không biết tại sao chồi non bị đen và rung lá. Thân cây cũng bị cháy đen như than. Anh em bắt bệnh giup và cho thuốc điều trị cảm ơn nhiều. 
Top