Bảo trì server

trungduart

Administrator
Sự cố bảo trì server đột xuất do hệ thống quá tải và lỗi data nên hệ thống server bảo trì bị kéo dài hơn 10 tiếng. Nay hệ thống đã hoạt động trở lại và có một số bài viết mới bị lỗi hoặc bi mất rất mong anh em thành viên thông cảm. Chúc anh em thành viên 1 ngày vui vẻ
 
Top