Bánh dầu đài loan

bonsaigodua

Thành viên Mua Bán
BÁNH DẦU ĐÀI LOAN , TAN CHẬM , KIẾM KHÔNG BU , KHÔNG HÔI , BÓN RẤT TỐT CÂY , ĐẶT BIỆT CHO CÂY BONSAI , BÁN 1 BÁNH 6 KG ĐẾN 7 KG ( CÁC BÁC CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ : 0909598477 A HIỀN ) .
BÁN 1 KG : 25OOO KG , GIAO HÀNG TOÀN QUỐC ( PHÍ BÊN MUA CHỊU )

PHÂN TAN CHẬM CỦA NHẬT , TRỒNG RẤT TỐT CHO CÂY BONSAI , CÂY BONSAI MI NI . (NPK 20_10_10 ) VÀ (NPK 10_10_10) BÁN 90000 ĐỒNG 1 KG ( CÁC BÁC CÓ NHU CẦU XIN LH : 0909598477 A HIỀN .)


 
Top