2 cây trang đỏ hoành 32cm.

thienphu

Thành viên Mua Bán
đây là 2 cây trang đỏ đã sống mạnh,thân lắc,đế đẹp,giá hợp lí.
cây 1 mẫu tử,có hoành thân 32cm,thân lớn cao 45cm,thân nhỏ cao 15cm.

cây 2 mâu tử,đế đẹp 24h.

thanks ace đã ủng hộ.
 
Top