Đã thấy hoa ... các mầu trên cỏ xanh !!

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Cứ cảm nhận được thiên nhiên bình dị sâu lắng là chơi được cây sẽ có chiều sâu cần gì ba cái thứ lý luận hủ nho đem mấy danh họa Nghiêm Liên Sáng Phái ra dọa làm như mỗi mình biết hội họa, phán như cóc mỹ thuật Việt Nam nọ kia. Cũng khập khễnh như đem cây ra so mới mấy e người mẫu hở ... đâu có biết làm cây là thế nào?
 
Top