Search results

  1. N

    Các Bác Cho Em ... Xin!

    Tình hình là bây giờ (22h25, ngày 16/09/2013) em hơi bị sỉn ( dạ ... hơi quá chén, các Bác ạ!) có gì các bác đừng chấp nha. Thanks! Em là thành viên mới của DĐ nên chưa có đóng góp gì nhiều. Em hơi ... tham và hơi keo kiệt một chút ( nghe người ta nói thế ...) nên mạn phép đăng ở đây lời đề nghị...
Top