Search results

  1. S

    Cây hoàng yến và kim ngân

    Mình mới mua 2 cây hoa leo về trồng để lấy bóng mát cho ban công, được người bán hàng cho biết 1 cây là hoàng yến còn cây kia là kim ngân. Mình có tìm Google để tìm hiểu về cách chăm sóc 2 loài cây này, nhưng kết quả cho thấy lại đều là cây thân gỗ, song hoa thì mình lại thấy hao hao nhau. Vậy...
Top