Search results

  1. H

    dân mình nhà nào có điều kiện cho con đi du học hết

    cơ mà nền giáo giục phương tây cũng đáng đẻ tiếp thu ấy chứ, nghe mọi người truyền tai nhau sắp tớ ở tầng 5 nhà 176, đường láng ,đống đa hà nội tổi chức hội thảo cùng đại diện trường JAMES COOK , hỏi đáp trao đổi thắc mắc chia sẻ , nghe có vẻ hấp dẫn . bác nào có con muốn đi du học qua đó nghe...
Top