Search results

  1. W

    forum im ắng quá,úp ảnh cho vui nào mọi người :)

    Lúc trước nghĩ cành thưa ít bông cắt ngắn cho dầy giờ tùm lum không biết phải làm sao luôn :(
  2. W

    Các bác giúp cháu tạo hình cho cây này với!!!

    Cháu muốn tự tay làm một cây về tặng Ông,các bác giúp cháu với!! Cây nó bắt đầu mọc tược rồi bây giờ mang trồng được chưa ạ!!!
Top