Search results

  1. V

    cần trợ giúp về hoa ly

    tết cổ truyền sắp đến nên máu kinh doanh của em lại nổi lên. em bán chậu hoa ly, mỗi chậu 3 cây nhưng lại có vấn đề như sau: cây hoa em đánh từ vườn về nghe nói đánh từ vườn rồi trồng trong chậu sẽ bị chột nụ (hoa em lấy từ tây tựu về) các bác cho em hỏi có phải thật là như vậy ko :((
Top