Search results

  1. L

    Báo động đỏ

    BÁO ĐỘNG ĐỎ Tôi thấy Diễn đàn này hiện nay đã không còn được như trước nữa. Điều dễ nhận ra là: Cái thời sôi nổi tấp nập, cái thời có nhiều cuộc tranh luận cuốn hút người vào đọc, xem đã không còn, thay vào đó là không khí ngày nay có phần vắng lặng, êm đềm, đơn điệu, thiếu hấp dẫn... Không...
Top