Search results

  1. L

    Tình trạng khẩn cấp

    Chào các bác, Tình hình là em có gieo 100 hạt Thông Đen, sau đến nay được gần 1 tháng, nhú lên được khoảng 20 cây. Có khảng 10 cây cao khoảng 4-5cm, hôm qua phát hiện có 2 cây ngã xuống do phần gốc teo lại, hình như bị úng. Đến sáng nay thì xác định luôn là 2 em đã ra đi, "đắng lòng". Bác nào...
  2. L

    Duyên Tùng_ cần giúp đở

    Chào anh em, tình hình là mình rất thích cây Duyên Tùng mà chổ mình không thấy ai bán. Nhờ anh em trên Diễn Đàn biết chổ nào bán cây giống chỉ giúp mình với. Cảm ơn anh em trước nghen.
Top