Search results

  1. N

    vài cây của sinh viên

    Đầu tiên cháu có lời chào tới toàn bộ thành viên trong diễn đàn. Hiện tại, cháu là sinh viên mới ra trường và đã tham gia diễn đàn được gần nửa năm và học tập được rất nhiều kinh nghiệm quí báu của mọi người. Sau đây cháu có vài cây muốn chia sẻ mong mọi người góp ý. Lần đầu tiên trong đời vô...
Top