Search results

  1. T

    Đổ và đổ giới thiệu cùng mọi người

    Cây vào tháng 7/2011 Mới thay chậu và làm lại Khi cây đã ra lá Hình chụp bằng điện thoại nên hơi mờ mong mọi người thông cảm[-O<[-O<[-O< Tham gia diễn đàn cũng khá khá lâu mà nay mới có cây cho mọi người ném đá:bz:bz:bz mong mọi người đừng giận:">:">
Top