Search results

  1. B

    Cách cho hình ảnh lên diễn đàn.

    Mình vào diễn đàn thấy nhiều bạn cứ nhờ mọi người khám bệnh cho Lan của mình mà ko có hình ảnh thì rất khó. Nên hôm nay mình viết bài này chỉ các bạn cách đơn giản để up hình lên diễn đàn giúp bài viết sinh động và đạt hiệu quả cao hơn. Điều kiện bắt buộc: bạn phải có 1 địa chỉ mail (hòm thư)...
Top