Search results

 1. T

  trắc.............16/10

  thanh toán trong ngày mai thứ 7 giá trên chưa tính phí vận chuyển cay 1..........500k cây 2.........1500k cây 3........500k.......đã bán........hủy giao dịch cây 4..........800k cây 5.......700k..........đã bán qdt.....ĐNT.......ĐGH
 2. T

  Trắc khũng víp........15/10

  THANH TOÁN TRONG 2 NGÀY GIÁ TRÊN CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN TRẮC......TRẮC.......TRẮC..... GIÁ.............0987587142 cây 1 cây 2...........đã bán cây 3 HẾT......TKS CAE ĐÃ XEM BÀI
 3. T

  ngủ sắc..............21/9/015

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển giá...........500k.....da ban hết
 4. T

  chùm quân.............19/9

  cây chùm quâm nha cae thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển cao.........60cm hoành........79cm giá.............1500k
 5. T

  Cốc...cốc ....cốc.......19/9/015

  THANH TOÁN TRONG 2 NGÀY GIÁ TRÊN CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN CÂY CỐC CHUA NINH THUẬN ,CÂY NÀY CÓ TRÁI ĂN ĐƯỢC NHA CAE GIÁ..........0987587142 HẾT
 6. T

  mun khủng.............17/9

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển giá..............0987587142......đã bán.........xóa hình theo yêu cầu cae vui long nhắn tin & alo nha do e không thường xuyên ngồi mấy.....tks cae hết
 7. T

  săn trắng......trắc.......10/9/2015

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển cây 1.....trắc......350k cây 2....trắc.......500k cây 3.....săn trắng.......500k cây 4......săn trắng.......800k hết
 8. T

  Trắc ...........9/9/2015

  THANH TOÁN TRONG 2 NGÀY GIÁ TRÊN CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN cây 1...........800k cây 2..........500k hết
 9. T

  Linh sam sống khỏe

  THANH TOÁN TRONG 2 NGÀY GIÁ TRÊN CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN GIÁ..........0987587142 c1........1000k c2.........500k hết
 10. T

  trắc....mun khủng ....

  7/9/2015 thanh toán trong 2 ngày giá tren chưa tính phí vận chuyển cây 1;lô gồm 4 cây trắc,............1000k a b c d cây 2 ;mun..............1500k.......đã bán ....qdt hết
 11. T

  Trắc

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển giá ..........500k hết
 12. T

  Linh sam .....trắc ....

  4THANH TOÁN TRONG 2 NGÀY GIÁ TRÊN CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN cây 1......500k......da ban .....qdt cây 2.........100k.......da ban ....huynhhuuhung172 cây 3.........150k cây 4.........300k cây 5............200k
 13. T

  trắc khũng lũa thép

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển giá...............0987587142 đã bán ...qdt hết
 14. T

  mun khủng quái........linh sam sống khỏe

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển cây 1;mun.............1700k cây 2 ; linh sam........1500k cây 3 ; linh sam.........1200k cây 4;linh sam..........400k.........đã bán....quí tài cây 5 ; linh sam...........500k........đa bán qdt hết
 15. T

  Linh sam .....26/8

  THANH TOÁN TRONG 2 NGÀY GIÁ TRÊN CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN CAE VUI LÒNG XIN GIÁ QUA SDT NÀY NHA ....DO E KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NGỒI MẤY CAE THÔNG CẢM GIÁ.......0942332441 Ngung giao dich .....tks cae HẾT
 16. T

  linh sam

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển cây 1..............300k cây 2 .............400k hết
 17. T

  san trắng.......linh sam

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển cây 1.........san trắng...........0987587142
 18. T

  trắc hoành 95 lũa thép

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển giá........0987587142.............giá mềm nha cae hết
 19. T

  trắc.......linh sam...........12/8/2015

  thanh toán trong 2 ngày giá trên chưa tính phí vận chuyển trắc cây 1.....................đã bán cây 2..............đã bán cây 3....................đã bán
 20. T

  linh sam

  giá trên chưa tính phí vận chuyển 5 cây ..............300k đã bán...........0904566512 1 2 3 4 5 hết
Top