Search results

 1. N

  Kiều hùng khủng (Cây số 25)

  Hoành 50cm Cao 65cm ================================== Loại này
 2. N

  MCT cây 24

  Hoành 40cm cao 48cm
 3. N

  Một cặp nguyệt lá nhỏ (cây 21 +22)

  Hoành 35cm Cao 2m Đường kính tán 1.5m Hai cây diều nhau Cây 1 cây 2
 4. N

  Mai chiếu thủy (cây 20)

  Hoành 40cm Cao 60cm
 5. N

  MCT lá lớn cây 20

  Hoành 47cm Cao 48cm Cây đã bán.
 6. N

  Mai chiếu thủy lá lớn cây 19

  Hoành 45cm Cao 45cm Giá 1.2 triệu
 7. N

  Mai lá kim (cây 18)

  Hoành 65cm Cao 32cm Giá 900k
 8. N

  Mai (cây 17)

  Hoành 30cm Cao 60cm
 9. N

  MCT (cây 14)

  Hoành 40cm Cao 50cm
 10. N

  MCT (cây 13)

  Hoành 80cm Cao 45cm
 11. N

  Cây kiều hùng (Cây 12)

  Hoành 58cm vị trí 1 Hoành 85cm vị trí 2 Ảnh và hoa cây kiều hùng Bonsai (to internet) Cao 50cm
 12. N

  Chia sẽ và cảm nhận.

  Tên Mai chiếu thủy Mới lấy chi lần 1 Dự kiến thành phẩm 5 năm (chưa tính tg trang trí)
 13. N

  Mai chiếu thủy lá kim (11)

  Hoành 60cm Cao 30cm Giá sinh viên:
 14. N

  Mai chiếu thủy (cây số 10)

  Hoành chắc trên 40cm Cao chắc cở đó: mặt 1,2 mặt 3,4
 15. N

  MCT Cây số 9

  Mai chiếu thủy lá lớn Hành chắc ăn trên 45cm Cao chắc ăn dưới 45cm
 16. N

  MCT cây số 8

  Hoành 60cm Cao 68cm
 17. N

  Mai chiếu thủy mới làm.

  Dự kiến TG thành phẩm 5 năm (năm 2018) trưa tính tg trang trí. Cây mới cắt lấy xương lần 1. Chia sẽ cùng ae:
 18. N

  Cây trực đầu tay chia sẽ cùng ae

  Xưa nay chưa từng làm cây trực. Hôm nay tình cở sở hữu Chia sẽ ae xem cho vui đồng nhân tiện nhờ ae góp ýn định hướng chọn mặt tiền và chọn cành sao cho hợp lý Xin trân trong cảm ơn e nó đây nhiwwuf mặt k biết phải chọn mặt nào làm mặt tiền.
 19. N

  Mai chiếu thủy (số 7)

  Hoành 77cm Cao 62cm
 20. N

  Mai chiếu thủy nu da đỏ (Cây số 6)

  Hoành 75cm vị trí thước Cao 1m Cây đã bán. + Cây loại da dầy kéo sẹo rất nhanh (Tuy nhiên cây đang bán k có sẹo) + loại cây có lá nhỏ và bóng tạo thêm tính mỷ thuật cho cây bonsai + cây hiện tại có thân lắc lượn tự nhiên, các hướng cành đối xứng tự nhiên rất thuận lợi cho việc tạo tác cây bonsai...
Top