Search results

 1. Hoangcm

  me ngọt trực lắc hoành 110 cm .

  me ngọt hoành 110 cm cao 65 cm . cây có tông trục lắc đẹp . anh em có nhu cầu liên hệ 0918570757 gặp hoàng cà mau nhe https://upanhtocdo.com/image/KkmbI https://upanhtocdo.com/image/KkzTz https://upanhtocdo.com/image/KkCMi https://upanhtocdo.com/image/KkrzS https://upanhtocdo.com/image/Kk0Vo...
 2. Hoangcm

  me ngọt trực lắc hoành 110 cm .

  me ngọt hoành 110 cm cao 65 cm . cây có tông trục lắc đẹp . anh em có nhu cầu liên hệ 0918570757 gặp hoàng cà mau nhe [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG]
 3. Hoangcm

  mai vàng chơi tết tàn tròn to khũng

  mai vàng mới bứng về tàn tròn đặc , nu hoa rất nhiều, hoành thân tại thướt 54 cm , cao 4met . anh em liên hệ 0918570757 gặp hoàng sẽ có giá mềm nhe
 4. Hoangcm

  mai vàng già nu bứu dáng long đế nồi quái hàng khũng víp .

  đây là cây mai vàng già khú thân nu bứu như bình hồ lô, hoành thân cây tại thướt 65 cm hoành tại đầu nồi cổ rể 90 cm cao hiện tại 3 met . cây có đế nồi dáng long thân lượn tàn dày hoa to rất đẹp . cây mới bứng về anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cà mau nhe
 5. Hoangcm

  mai vàng hàng khũng thân lắc đế nồi hoành 77 cm

  đây là mai vàng có hoa 5_ 10 cánh tròn khích rất đẹp . cây có hoành thân tại thước 77 cm , cao hiện tại 3 mét . cây có thân chủ lắc đế nồi trãi rất đẹp . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 6. Hoangcm

  vú sữa dáng bay hoành 180 cm . vip

  cây vú sữa 2 thân song bay có hoành thân 180 cm , cao hiên tại 1,5 met , thân bay dài 2,5 met . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 7. Hoangcm

  vú sữa song thụ lắc lượn hoành 160 cm

  cây vú sữa song thụ thân lắc có hoành thân 160 cm , cao hiên tại 1,5 met . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 8. Hoangcm

  vú sữa trực lắc trái tím hoành 130 cm

  vú sữa trực lắc trái chín tím có hoành thân 130 cm cao 90 cm . ae có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 9. Hoangcm

  2 cây vú sữa trái tím hàng khũng hoành 200 cm

  vú sữa trái tím hàng khũng , cây lớn hoành 200 cm cao 6 met . cây nhỏ hoành 180 cm cao 5 met . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe cây nhỏ
 10. Hoangcm

  sung hàng khũng hoành 450 cm . vip

  sung trái đõ hàng khũng mới về , hoành thân cây 450 cm cao hiện tại 6 met . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 11. Hoangcm

  mai vàng rể tràn chậu đế quái hàng khũng hoành 80 cm

  mai vàng già khú có bộ rể tràn miệng chậu tạo hình quái giống như con gì ôm nhau vậy . cây có hoa tủ 8-10 cánh tròn rất đẹp . hoành thân cây 80 cm cao hiện tại 1,2 met . chiều cao mình đang cắt cho ae chơi tàn lấy bông nhe . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe .
 12. Hoangcm

  khế ngọt già đế quái chân móng RỒNG thân nu cục . vip

  đây là cây khế ngọt già cổ thân rút gân nu nần chân đế rễ già cổi hình chân chim móng như chân RỒNG . thân hoành 130 cm , chu vi chân bộ rễ 350 cm , Cao 3,5 met . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cà mau nhe cây đã bán
 13. Hoangcm

  mai vàng hàng khũng hoành 82 cm .

  mai vàng già khú thân nu xù vặn xoắn , cây có hoành thân 82 cm cao 1,8 met . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 14. Hoangcm

  mai vàng quái hoành 47 cm . vip

  mai vàng quái có hoa từ 6-12 cánh . cây có hoành thân 47 cm cao 1,8 met . cây có thân đế cắt bonsai rất đẹp . ae liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe
 15. Hoangcm

  Dâu trái đế mâm hoành 80 cm .vip

  đây lá cây dâu ăn trái có phong cách thiên nhiên rất đẹp . hoành thân 80 cm cao 75 cm . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe cây đã bán qua điên thoại
 16. Hoangcm

  sung già nu nần hàng khũng hoành 250 cm

  cây sung già nu nần gần 100 tuổi , thân hoành 250 cm cao hiên tại 3,5 met . ae có nhu cầu trang trí biệt thự sân vườn xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cm nhe cây đã bán
 17. Hoangcm

  mai vàng khũng đế mâm hoành 67 cm

  mai vàng hoành 67 cm cao 145 cm . cây đé mâm rất đẹp . ae có nhu cầu gọi 0918570757 gặp hoàng cm nhe đã xóa ảnh
 18. Hoangcm

  mai vàng đế nồi bonsai hoành 52 cm

  mai vàng hoành 52 cm cao 75 cm . cây có đế nổi trãi rộng thân lắc rất đẹp . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàngcm nhe cây đã bán
 19. Hoangcm

  cần thăng lùn lếch hàng khũng hoành 136 cm

  cây cần thăng hàng khũng mới bứng về nhe ae . cây có hoành thân tại thước 136 cm , cao 65 cm , hoành ngọn tại điểm cắt 53 cm . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cà mau nhe
 20. Hoangcm

  me ngọt khũng lùn lắc hoành 160 cm . vip

  me thái trái ngọt hoành 160 cm cao 150 cm . cây lùn lắc đọt vót làm bonsai đại rất đẹp . anh em có nhu cầu xin liên hệ 0918570757 gặp hoàng cà mau nhe cây đã bán
Top