Search results

  1. P

    Cây đào liền thân lâu năm

    Cây đào này sau 3 năm theo đuổi mình mới có duyên với em nó. Hoành thân cỡ khoảng 60cm. Trong ảnh mình để cây này ở chậu đường kính lòng xấp xỉ 100cm. Đây là giống đào phai hay thấy ở Hải Phòng, cây chắc cỡ gần 20 năm tuổi rồi
Top