Search results

  1. C

    Bệnh mùa mưa!

    Em có trồng vài cây cát, đa phần cây mua về xanh tươi, mà qua vài trận mưa thì có cây thân bị "Đen xì mũ", cây thì thân vàng mềm có mùi hôi. Mong anh chị giúp em nguyên nhân bị bệnh và cách phòng chống, mấy con vi khuẩn thúi đó. Em xin chân thành cảm ơn.
  2. C

    Mong cao nhân giúp em tên mấy mặt hoa này

    Chào cả nhà! Bác nào giúp em tên mấy mặt hoa này ko cảm ơn nhiều nhiều!
Top