Search results

 1. L

  Dương liễu sống khỏe

  Cây dương liễu sống khỏe: hoành gốc 75cm, cao 60cm, giá 700k
 2. L

  Du đẹp

  Một cây du mới đào, hoành thân như chai nước suối, cao 45cm, giá 1,2tr.
 3. L

  Trắc dây và sam núi.

  Cây 1: trắc dây, giá 500k ================================== cây 2: hai cây sam núi, giá 250k.
 4. L

  Me tông cao

  Một cây me tông cao: hoành gốc 35cm, hoành thân 27cm, cao 85cm, ĐÃ NHẬN GẠCH QUA ĐT
 5. L

  Thông hai lá Việt nam.

  Cây thông hai lá nguyên bầu, cây nằm chậu 3 năm, giá alo
 6. L

  MCT lá lớn h50cm, cao 38cm.

  MCT lá lớn h50cm, cao 38cm. ĐÃ BÁN
 7. L

  Sam ngọc lũa đẹp

  Giá alo.
 8. L

  Sam ngọc lũa đẹp

  Cây 1: sam ngọc, giá 700k Cây 2: sam ngọc, giá 500k ================================== Cây 3: du, giá 800k
 9. L

  Kim quýt và trang đỏ

  Cây 1: kim quýt, giá 1,2tr. ================================== Cây 2: trang đỏ, giá 3tr
 10. L

  Hải châu lá nhỏ.

  Hải châu lá nhỏ sống khỏe mới cắt lại, giá 600k
 11. L

  Linh sam tông cao lũa đẹp

  Cây cao 1m, giá 700k
 12. L

  Du dáng đẹp

  Cây 1: giá 600k. ĐÃ BÁN Cây 2: giá 800k
 13. L

  Du trực lắc

  Cây bán giá 1tr ĐÃ BÁN
 14. L

  Rừng thông 9 cây.

  Rừng thông 2 lá gồm 9 cây nguyên bầu, ĐÃ BÁN.
 15. L

  Thông hai lá tông cao.

  Cây thông hai lá hoành 23cm, cao 110cm.
 16. L

  Lô cây giá mềm.

  Cây 1: sam trái, giá 200k cây 2: sam ngọc lũa tự nhiên, giá 400k cây 3: sam ngọc tông cao, giá 500k cây 4: hai cây dú dẻ, giá 300k.
 17. L

  Thông hai lá Việt nam.

  Ba cây thông mới về, giá 300k, bao vc.
 18. L

  Giá bán chỉ bằng 1 nữa lúc mua phôi.

  Nguyên lô 6 cây giá 600k. 2 cây sam núi, 1 cây hoa lài, 1 cây dú dẻ, 1 cây hải châu lá nhỏ, 1 cây từ bi.
 19. L

  Sam trái và linh sam sống khỏe

  đã bán qua đt
Top