Search results

  1. B

    Mai Bình Định trên đất Tây nguyên

    Kính chào bác Toại nguyện, bác Bình Minh và các bác nghệ nhân trồng mai trên diễn đàn. Em chơi mai BĐ năm nay là năm thứ 2 và cũng tình cờ lang thang trên mạng được gặp bác Mục Tử và bác thổi vào niềm đam mê cây mai và em đã chăm theo cách của bác chỉ dẫn( cũng có nhiều cái còn thiếu sót do địa...
Top