Search results

  1. H

    lại kiểng tặc ở TP Vũng tàu

    Tối 23 sáng 24/8 bọn kiểng tặc xoắn của mình 1 cây mai ở I 31 khu Á Châu, TP Vũng tàu. Buồn quá vì nó là vậy kỉ niệm. Thân vặn giống như nguyệt quế, hoa 10 cánh tự nhiên, cao khoảng 1.2 m, hoành khoảng 40, chi cành đã cắt cụt đang nuôi lại. Tìm hoài kg có lưu hình.
  2. H

    xáo tam phân

    Thân gửi các ACE trên DĐ, Mẹ mình bị ung thư gan đang ở bv ĐH y dược, nhưng bs nói thứ 2 tới cho về. Nghe nhiều người chỉ bảo cây xáo tam phân có khả năng trị đc bệnh ung thư. Có ai biết chổ bán tin cây chỉ dùm mình với. cám ơn nhiều Mẹ
Top