Search results

  1. Đ

    Xin các anh demo giùm cây linh sam cùi

    E mới tập chơi cây , mà ít có thời gian nên mua đại 1 cây linh sam về tập ghép, xin các anh demo giùm, cây đã sống khỏe rồi giờ ghép ls86 đuợc không các anh Thank các anh nhiều
  2. Đ

    Nhờ các anh chỉ cách binh cây Da Nhật

    Cây hoành 25, cao khoảng 60 các mặt đây ah. Xin các bác chỉ em cắt cốt , và hình demo, cây nầy có thể gặp cành được Thank các bác nhiều . chúc sức khỏe các bác!!!
Top