Search results

  1. G

    Anh em diễn đàn giúp vì mua bán không trả cây và không trả tiền

    kÍnh gửi Anh em diễn đàn. em nhìn này em thấy Buồn vì em bị Anh thành Viên Mua bán Ninh Thuận này kimquytrung gạt. Em mua Anh bạn này 2 cây Cẩm thị 700 000đ từ năm 2013 Bao sống mà anh bạn báo cây chết rồi yếu lắm bảo chụp hình cho xem, thì không chụp , em nói Anh bạn bảo trả cây khác cũng...
Top