Search results

  1. F

    Như thế nào là "VĂN NHÂN"???

    Theo ý kiến của tôi : Văn trong nghĩa " văn tư tu " . Văn là lắng nghe những điều hay, đạo nghĩa sống. Văn nhân là người biết lắng nên dáng thanh cao và biết hạ bớt cái tôi vì vậy nên các nho sĩ ngày xưa chuộng dáng này
Top