Search results

  1. H

    Hỏi về địa lan xứ nóng.

    Mình vừa ghé ra tiệm lan Hải Minh (công viên Hoàng Văn Thụ) thấy có 3 chậu địa lan rất tốt (chưa bông). Chủ tiệm nói là địa lan xứ nóng, giống của Thái Lan, hoa màu vàng, giá là 600 ngàn cho 1 chậu. Tính rinh về nhưng sợ không ra hoa vì nghe nói địa lan là của xứ lạnh. Anh em nào biết về giống...
Top