Search results

  1. Q

    kỹ thuật thay chậu cho ngọa tùng?

    cho e hỏi kỹ thuật thay chậu cho ngọa tùng cũng như các kinh nghiệm để chơi cây ngoa tùng xin cảm ỏn
  2. Q

    Clip làm lũa linh sam

    Ai co clip làm lũa linh sam cho minh xin với hay co đại ca nào hướng dẩn giúp mình với, xin cảm ơn
Top