Search results

  1. huong_trang

    lập hội phụ nữ trong diễn đàn đi - các mem nữ vào đây cái

    t để ý thấy là trong diễn đàn đúng là âm suy thật. nên khi có mem nữ thì thường được "chăm sóc" cẩn thận ... nhưng mà chị e ta cũng cần phải tự tạo tiếng nói cho m` chứ nhỉ ? t xin đề đạt ý kiến là, trong nhà m` ai là cgái, phụ nữ ... mọi ng vào đây ta lập hội để lấy lại cân bằng cái ... mong...
  2. huong_trang

    hỏi về cây hoa giun - gấp ah, mua rồi k có chỗ trống, cây sắp chết rồi :((

    hỏi về cây hoa giun - gấp ah, mua rồi k có chỗ trống, cây sắp chết rồi :(( thực ra e muốn hỏi mọi ng vài vấn đề về cây hoa giun ah nhà bạn e cũng trồng rồi, nên phần chăm sóc thì chưa cần ah ( vì chưa trồng nên chưa biết có vấn đề j` k ah) e k xin được cây nên phải ra chợ mua về, mà e nghe nói...
Top