Search results

  1. G

    Xin tư vấn về mua giống cây

    Hiện mình đang cần tìm một số giống cây như : Thông đen, Cẩm Thị, Kim Thanh Mai. Linh Sam lá nhỏ bông trắng v.v... Rất mong được sự giúp đỡ của cư dân trong diễn đàn. Thân.
Top