Search results

  1. L

    Cho em hỏi về Vitamin B1

    Đầu tiên em xin chào các anh chị trong 4rum, em là thành viên mới, em chỉ mơi chơi lan được khoảng 1 năm nay, kinh nghiêm còn rất ích nên mong các anh chị chỉ bảo dùm em, em tìm hiểu trên các diển đàn và biết được công dụng của B1, vậy em có thể dùng B1 thái tưới hàng tuần cho vườn lan được...
Top