Search results

  1. H

    Brassavola và Cattleya mini

    _chào cả nhà ,anh em nào thích và có kinh nghiệm trồng 2 loại này thì vào chia sẻ nhé mọi người ! Xin phép mở hàng trước . và đây thêm 1 em nữa
Top