Search results

  1. J

    Dấu ấn thiên nhiên

    Xin chào mọi người, mình xin chia sẻ với mọi người hồ 1m2 của mình. Hiện mình vẫn chưa biết đặt tên gì nên đặt tạm là "Dấu ấn thiên nhiên". Rất mong những góp ý và tên mới cho hồ mình vì đang rất bí và rất không giỏi về đặt tên :D . Sau đây là hình ảnh hồ: Từ những viên đá đầu tiên... Bắt đầu...
  2. J

    Hồ 50cm của mình

    Kích thước: 50x40x30cm Hồ vừa set bố cục chuẩn bị vào nước các bạn cho ý kiến nhé :)
Top