Search results

  1. N

    Thuốc bón lan ryo hoa kỳ

    Anh em nhà mình có chơi lan thì dùng loại ryo hoa kỳ này nhé, trên cả tuyệt vời, có loại kích rễ và kích hoa liều lượng thì kích rễ 1ml mình pha tưới 1 lít nước còn kíchhoa thì 1ml thuốc phha với 1,5 lít nước, thành phố thì hơi khó mua, còn ở quê thì mấy tiệm bảo vệ thực vật có. lâu lâu phun...
Top