Search results

  1. C

    Trả lời: Giao lưu 3 ấm tử sa mới về hàng đẹp, chuẩn

    Trả lời: Giao lưu 3 ấm tử sa mới về hàng đẹp, chuẩn Đương nhiên là hình thức đơn giản, cô đọng, hàm xúc hay tỉ mỷ, cầu kỳ, tinh tế... đều có thể hay. Vấn đề là từ 1 cái ấm zisha hu nói riêng hay 1 sản phẩm mỹ nghệ nói chung phải cho thấy nó "hay" ở điểm nào. Ở đây nói cả về chất lượng nội dung...
  2. C

    vb

    Thằng cha này rảnh hơi và nhiều chuyện như đàn bà.^#(^^#(^^#(^ tau là có chó dại đây
Top