Search results

  1. C.E Thanh Dung

    Anh em có kinh nghiệm cho em hỏi cây này họ mai gì

    Em mới mua cây Mai nguyên liệu! Nhưng thấy lá không giống Mai Vàng. Xin các chú, các anh có kinh nghiệm trong diễn đàn tư vấn giúp. Đây có phải họ Mai Vàng không! Xin cảm ơn nhiều!
Top