Search results

  1. H

    linh sam miền tây

    xin các ace chỉ dùm .cây linh sam miền tây ,xũ dụng chất trồng như thế nào cho cây nguyên liệu .và bao lâu mới được bón phân lần đầu.thành thật cảm ơn.ghi chú (.giống cây đồng tháp cần thơ).phân bón loại nào thích hợp ..xin mọi người chỉ giúp....cảm ơn
  2. H

    xin giúp dùm

    tôi mới gia nhập diễn đàn được khoảng 2 tháng.ních toanQ8 ID thành vien72464.Email toanq82069@gmail.com( đã quên mật khẩu ).số điện thoại liên lạc 01289992069. tu nhien 2 hôm nay o dang nhập dĩên dàn duoc.vì mật khẩu ních không vào được .vậy kính mong a dũng và BQT vui lòng giúp dùm tôi lấy lại...
Top