Search results

  1. H

    Kỹ thuật trồng cây phong ba biển

    Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Phong Ba để chúng sinh trưởng và phát triển tốt nhất Cây có dáng đứng bất khuất, trung dũng. Khi trồng cây Phong Ba ngoài đất bạn nên đào hố thật sâu để rễ cây dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng. Còn khi lựa chọn trồng chậu bạn nên chọn những chậu có kích thước lớn vừa...
Top