Search results

  1. T

    Xin mấy ae, xem bệnh cây mai của em giùm!

    Cây mai của em,lá nó vàng và lá cuốn lại ,cây chậm phát và yếu,mong ae xem giùm..... xin cảm ơn
  2. T

    Mua mai vàng! ở Bến Tre

    Em cần mua gốc mai vàng,tàn zing điều cành, hoành 30,40 trở lại ,cao khoản 1m .....ae có hình ảnh up cho em xem thử ,báo giá em lun ok . ........ ....... ....... .......
Top