Search results

 1. bonsaithuduc

  Vạn n tùng, Duối, Nguyệt, Kim quýt ghép Thái

  Vạn niên tùng 1 Kim quýt ghép Thái 1 2
 2. bonsaithuduc

  Trang trắng

  1 2
 3. bonsaithuduc

  Trang sen

  1 2 đăng kí 3 4 5
 4. bonsaithuduc

  MCT lá rí

  Co giâm nhiều rễ Tàng nhiều để nhân giống
 5. bonsaithuduc

  Trang đỏ, Trang vàng mini

  Trang đỏ cành giâm lâu ngày 1 2 3 4 ================================== Trang vàng ra nụ 1 2
 6. bonsaithuduc

  Nguyệt

  Nguyệt quế Hồng ngọc 1 2 3 ================================== 4
 7. bonsaithuduc

  Bông giấy 22-01

  Bông giấy mỹ 1 3 4 5
 8. bonsaithuduc

  Trang vàng , Trang hường

  Trang vàng 1 DANG KI 2 3 4
 9. bonsaithuduc

  MCT trung, MCT ghép lá trắng

  MCT ghép lá trắng 1 2 MCT lá trung
 10. bonsaithuduc

  Mai tứ quí

  Hoành 27 cao 50 1 Hoành 27 cao 60 2 dang kí
 11. bonsaithuduc

  Trang 20-1

  Trang đỏ ghép thêm : tím sen, Trắng, đỏ chân ngắn, vàng chân hường Trang đỏ ghép thêm trên ngọn tím sen Trang hường Trang trắng Trang vàng
 12. bonsaithuduc

  Bgiay mỹ, MCT

  MCT la ri 1 ================================== Bgiay mỹ
 13. bonsaithuduc

  Trang trắng, Trang vàng, Nguyệt quế, Mai vàng

  Trang trắng Trang vàng 1 2 ================================== Mai vàng 5 cánh DANG KI Nguyệt quế cao 17 - DANG KÍ
 14. bonsaithuduc

  Kiều hùng

  Cao 1,4m
 15. bonsaithuduc

  Nguyệt quế 16-1

  1 DANG KI 2 3 4 5 ================================== 6
 16. bonsaithuduc

  MCT kim giòn

  1 2 3 4
 17. bonsaithuduc

  Chậu mini Trung quốc

  Chữ nhật và oval. Dài 14 cao 3,5cm
 18. bonsaithuduc

  Ổi lá rí, MCT lá tứ, Kiều hùng, MCT lá rí

  Ổi lá rí MCT lá tứ DANG KI Kiều hùng ================================== MCT lá rí
 19. bonsaithuduc

  Trang đỏ, Trắng, Vàng mini

  Trang đỏ Trang vàng 1 2 ================================== Trang trắng 3 cây trồng chung từ nhỏ DANG KI
 20. bonsaithuduc

  Bông giây vąn huê lâu

  ==================================
Top