Search results

  1. Đ

    cây vú sữa khủng cần chia sẽ

    cây vú sữa tím mọc trên đất phù sa (miền tây gọi là đất thịt) do cây quá to em chụp hình không hết được cây hoành góc cây 6,8m cao khoảng 30m giá chủ vườn đưa ra là 100triệu em đang phân vân và cân cân nhắc nhắc là có nên mua về hay không vì cây già quá sợ bứng về không sống nổi,nếu cây chết...
  2. Đ

    Chia Sẽ cùng Bạn bè cây linh sam trồng tại đất bến tre

    cây này trồng thử nghiệm trên đất Bến Tre thấy cây phát triển tốt
Top