Search results

  1. H

    HỎI: Tên một loài hoa(cây) thủy sinh...?

    hôm bửa có đi đà lạt chơi ở đồi mộng mơ gần cổng ra vào có shop hoa bán loại củ hoa gì đó mà người ta nói chỉ cẩn bỏ vào nước 3 ngày là tự ra rễ, tự nảy chồi tự sống, mình quên không hỏi tên. đặc điểm nhận dạng: trồng trong nước lẫn trên cạn, nở thành bụi(hoặc khóm), mỗi củ hoa là 1 màu khác...
Top