Search results

  1. B

    Cây Cuì, Chậu Ghẻ, Voi Bản Đôn

    Kính AE! Bin thử tạo chủ đề cho vui, kg nhằm mục đích mua bán. Các Mod đừng bắn nick Bin nhen. Mời AE coi đồ chơi mini của Bin nhen: Cây Cùi- Chậu Ghẻ nhưng voi ở Bản Đôn nhen. Voi gốm Biên hòa, già nhất trong dòng đôn voi mini mà Bin được thấy. Rất cảm ơn AE đã ghé xem tin. Bin chuyển...
Top