Search results

  1. T

    Nhờ các anh em tư vấn giúp đỡ

    Mình hiện tại đang chuẩn bị làm 02 công trình cho khách hàng gồm : 01 ở Resort Cần Giờ và 01 ở Resort Phan Thiết Mũi Né nhưng có những băn khoăn kính nhờ các Anh Chị cao nhân ở diễn đàn tư vấn giúp các việc sau : Mình nghe nói ở Cần Giờ và ở Phan Thiết là vùng đất, cát có phèn mặn và gió rất...
Top