Search results

  1. C

    Cây trang đỏ nhờ anh em tạo dáng giúp

    Mình mới sưu tầm được một phôi trang đỏ nhờ ACE trên diễn đàn tạo dáng giúp .Cám ơn nhiều. mặt trước mặt trái mặt sau
  2. C

    Vườn cây cảnh An Khê

    Cây Sanh mới. Nhờ anh em góp ý với nhé ! Mời anh em xem qua và cho mình xin ý kiến nên sửa như thế nào, với dáng cây như vậy thì cho vào chậu nào là thích hợp với nhé. Cám ơn.
Top