Search results

 1. Q

  linh sam siêu lũa sống khỏe 14.10.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 c1.200k Tuong ot c2. 200k đã bán ================================== c3. 200k c4. 200k
 2. Q

  cảm thị tàn thiên nhiên 13.10.2016

  giá bán chưa vận chuyển Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 cẩm thị tàn thiên nhiên sống khỏe 350k đã bán 0934684426 hết. tks!
 3. Q

  cẩm thị tàn thiên nhiên, trắc 26.9.2016

  giá bán chưa vận chuyển. hồ Chí Thanh 0128 410 3333 Tk:Võ Thị Thuý Phượng, Agribank Ninh Phước-Ninh Thuận 4907205005051. Võ Thị Thuý Phượng, Vietcombank-Ninh Thuận 0581000716919. cẩm thị. c1. 100k c2. 100k ================================== c3. 100k c4. cụm 5 thân, hoành hơn 50cm...
 4. Q

  Cẩm thị 24.9.2016

  Giá chưa gồm phí vận chuyển 250k/ cây. Hồ Chí Thanh 01284103333. Cây 1. Đã bán...
 5. Q

  linh sam... 4.9.2016

  giá bán chưa vận chuyển. Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng. Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận: 4907205005051. Vietcombank (VCB) Ninh Thuận: 0581000716919. Á Châu (ACB) Ninh Thuận c1. linh sam 200k c2. sơn liễu 100k cây 3. sam núi 100k...
 6. Q

  sam nùi, linh sam 23.8.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 sam núi c1. 100k c2.100k ================================== c3. 150k maivangvinhlong c4. 100k ================================== c5. 100k
 7. Q

  linh sam h 40cm 8.8.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 c1. h 40cm, cao 170cm 1100k đã bán c2. 400k c3. 400k hết. tks! ==================================
 8. Q

  linh sam sống khỏe 6.8.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 c1. 350k ================================== c2. 350k c3. 250k
 9. Q

  linh sam 6.8. 2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 Tk:Võ Thị Thuý Phượng, Agribank Ninh Phước-Ninh Thuận 4907205005051. Võ Thị Thuý Phượng, Vietcombank-Ninh Thuận 0581000716919. c1. 150k đã bán c2. 150k đã bán c3. 150k ================================== c4. 150k c5.150k c6. 200k đã bán
 10. Q

  linh sam 5.8.2016

  giá chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 c1. 200k Đã bán SG c2. 350k đã bán SG ================================== c3. h38cm, đầu sống 120cm, đế đẹp Đã bán VT ================================== c4. h40,cao 150cm, đế đẹp Đã bán VT hết.tks!
 11. Q

  sam núi, linh sam lũa 3.8.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333. Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận 4907205005051. Vietcombank Ninh Thuận 0581000716919 ACB (Á Châu) Ninh Thuận 94461679.
 12. Q

  kim sa tùng,sam ngọc 2.8.2016

  giá chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 Tk:Võ Thị Thuý Phượng, Agribank Ninh Phước-Ninh Thuận 4907205005051. Võ Thị Thuý Phượng, Vietcombank-Ninh Thuận 0581000716919...
 13. Q

  linh sam 1.8 2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 41 3333 Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng. Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận 4907205005051. Vietcombank (VCB) Ninh Thuận 0581000716919. Á Châu (ACB) Ninh Thuận 94461679. c1.250k chimcacanh c2. 350k Dungchaidc ==================================...
 14. Q

  s,sn,linh sam 29.7.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 c1. sam trái 200k đã bán c2. 100k đã bán 0989...981. ================================== sam ngọc c3. c75cm, 250k NVHoang c4. cao 55cm 250k đã bán Nguyenmanhthuong
 15. Q

  s,sn,linh sam 29.7.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 sam núi hinh bị lỗi. tks!
 16. Q

  linh sam lũa 27.7.2016

  giá bán chưa vc HỒ Chí Thanh 0128 410 3333 Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng. Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận 4907205005051. Vietcombank (VCB) Ninh Thuận 0581000716919. Á Châu (ACB) Ninh Thuận 94461679. mini c1. 200k đã bán c2.150k đã bán c3.100k c4. 100k đã bán [ c5.150k đã bán...
 17. Q

  linh sam 22.7.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 4103333-0933082101 Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng. Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận: 4907205005051. Vietcombank (VCB) Ninh Thuận: 0581000716919. Á Châu (ACB) Ninh Thuận c1. 250k c2. 200k đã bán 01289600007 ================================== c3...
 18. Q

  linh sam lũa 21.7.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 c1. 200k c2. 150k c3. 500k Đã bán Toàn TG hết. tks!
 19. Q

  linh sam lũa 20.7.016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng. Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận: 4907205005051. Vietcombank (VCB) Ninh Thuận: 0581000716919. victor Nguyen cây 1, 6, 8, 9. NVHOANG cây 5. Anh Triều Vũng Tàu cây 2. phugvnvxuan cây 3, 4, 7, 10, 11. c1. 200k victor...
 20. Q

  linh sam lũa 17.7.2016

  giá bán chưa vc Hồ Chí Thanh 0128 410 3333 Chủ tài khoản: Võ Thị Thúy Phượng. Agribank Ninh Phước - Ninh Thuận: 4907205005051. Vietcombank (VCB) Ninh Thuận: 0581000716919. Á Châu (ACB) Ninh Thuận c1. 300k c2. 200k ================================== c3. 100k Thethangbonsai c4. 150k...
Top