Search results

  1. V

    Thư mời tham gia triển lãm cây cảnh tại Hoàng thành Thăng Long

    BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN LÃM CÂY CẢNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012 THƯ MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM CÂY CẢNH TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG Kính gửi...
  2. V

    Thư mời tham dự Hội Hoa Xuân tại Bảo Tàng Hà Nội

    THƯ MỜI Kính gửi: Các doanh nghiệp trồng hoa, các nghệ nhân cây cảnh trong cả nước Để đón mừng Xuân Nhâm Thìn – 2012 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội và Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long, Công ty cổ phần Đầu...
Top