Search results

  1. T

    Giúp em cách trồng cây cổ thụ cảnh với thank

    Trước tiên xin nhờ mấy anh chỉ hộ em chỗ dạy học cách trồng cây cổ thụ cảnh ở đà nẵng ko? Ai có tài liệu hướng dẫn trồng cây cổ thụ cảnh lớn thì cho em với cám ơn nhiều, em mới vào nghề chưa biết gì mong anh em chỉ hộ, sắp tới em định kiếm ít tiền mua vài cây cổ thụ về trồng thí nghiệm mà chưa...
Top